Kapitálová hodnota pojištění

Kapitálová hodnota pojištění

Celková hodnota individuální rezervy, která je součtem kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného a kapitálové hodnoty pojištění vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného. Jedná se o úhrn peněžních prostředků, které dostane pojištěný na konci pojištění a ve kterém se promítne nejenom celková výše spořící složky, ale také zhodnocení připisované pojišťovnou.