Kasko pojištění

Kasko pojištění

Pojištění dopravního prostředku (motorového vozidla, lodě, letadla a podobně) pro případ jeho poškození nebo zničení. V České republice se používá pojem havarijní pojištění. Toto pojištění kryje rizika, jako jsou například poškození havárií, živelnými událostmi (například povodeň, krupobití, vichřice, pád stromu, úder blesku), vandalismem nebo odcizením motorového vozidla.