Malus

Malus

Přirážka (malus) na pojistném na další pojistné období stanovená pojistitelem na základě vyhodnocení v pojistné smlouvě definovaných podmínek (nepříznivý škodný průběh) rozhodných pro stanovení malusu. V zásadě se jedná o navýšení pojistného v důsledku pojistné události, kterou zavinil pojistník. Od bonusových měsíců se odčítají měsíce kvůli způsobené nehodě, až je výsledek záporný. Při změně pojišťovny se malus zohledňuje i v nových smlouvách. Pojistná smlouva se totiž vztahuje na pojistníka, tedy nikoli na vozidlo.