Obmyšlený

Obmyšlený

Osoba, určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. kterou je smrt pojištěného. Obvykle se tento termín používá v pojistné smlouvě u životního pojištění. Obmyšlený může být ve smlouvě uveden přímo nebo formou příbuzenského vztahu. Pokud ve smlouvě nikdo takový není, určí se zákonem. Pozůstalých (obmyšlených) může být více a ve smlouvě lze určit poměr, jak si tyto osoby pojistné plnění mezi sebou rozdělí.