Obrázek pozadí

Oceňovací den

Vysvětlení pojmu:

Den, kdy jsou oceňována aktiva, k nimž je vztažen standardní program investování, a stanovena cena tohoto programu investování. Někdy se oceňovací den označuje také termínem tzv. rozhodný den.