Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky jsou části pojistných podmínek, podle kterých je určován rozsah a výše pojistného plnění pojistitele z vybraných pojištění, a které jsou dostupné na obchodních místech pojistitele nebo na jeho webových stránkách. Oceňovací tabulka A obsahuje zásady plnění pojistitele pro případ léčení úrazu (denního odškodného); Oceňovací tabulka B obsahuje zásady plnění pojistitele pro případ trvalých následků úrazu.