Počátek pojištění

Počátek pojištění

Časový okamžik vzniku pojištění. Počátek pojištění je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a z hlediska práv pojišťovny na úhradu pojistného. V běžných případech začíná pojištění platit po podpisu pojistné smlouvy, ale může jím být i den po podpisu. Počátku pojištění je třeba věnovat náležitou pozornost. Pokud by vznikla škoda například v den podpisu, ale pojištění by nabylo účinnosti až následující den, nebyly by pojistníkovi hrazeny případné škody.