Podpojištění

Podpojištění

Stav, kdy pojistné krytí neodpovídá pojištěnému riziku, tzn. pojistná částka je nižší než skutečná pojistná hodnota pojištěného majetku. V případě pojistné události má pojistitel právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné pojistné hodnotě. Aby k tomuto jevu nedošlo, nabízejí pojišťovny svým klientům tzv. indexaci. Klient se může sám rozhodnout, zda bude platit vyšší částku na pojistném. Pokud pojištěný odmítne platit vyšší částku, opakovaně mu ji již pojišťovny nenabízejí.