Pojištění

Pojištění

Závazkový právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy. Na českém trhu existuje velké množství pojišťoven, se kterými lze uzavřít pojištění. Je proto vždy důležité sledovat konkrétní produkty i cenu, kterou bude pojištěný v případě uzavření pojistné smlouvy platit.