Pojištění cizinců

Pojištění cizinců

Cizinci si mohou v České republice sjednat u pojišťovny cestovní pojištění, pokud se účastní také na českém na zdravotním pojištění. Výjimku tvoří Slováci, kteří si mohou české cestovní pojištění sjednat bez omezení, stejně jako čeští občané. Cizinci se také mohou setkat s dalšími omezeními při výběru tohoto pojištění, například s omezeným dosahem nebo omezením pouze na turistické, nikoli pracovní cesty.