Pojištění krátkodobé

Pojištění krátkodobé

Pojištění sjednané s pojistnou dobu kratší než jeden rok. Nejčastěji se jedná například o cestovní pojištění, kdy je pojištěný chráněn před riziky pouze po dobu svého pobytu mimo území ČR.