Pojištění přepravy Cargo

Pojištění přepravy Cargo

Pojištění přepravy je velmi specifické pojištění plně pokrývající rizika, která se mohou objevit během transportu zásilky. Pojištění je komplexnější a poskytuje širší pojistnou ochranu. Rizik, která se mohou vyskytnout během přepravy, je celá řada. Nejčastěji se jedná například o přírodní jevy, jako jsou povodně, dále jsou to havárie, krádeže nebo špatná manipulace se zásilkou.