Obrázek pozadí

Pojištění škodové

Vysvětlení pojmu:

Pojištění, při němž poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Mezi tzv. škodové pojištění patří například povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění stavby nebo pojištění odpovědnosti.