Pojištění skupinové

Pojištění skupinové

Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa. Skupinové pojištění lze využít například při pořádání událostí, jako jsou firemní akce, teambuildingu, v rámci pojištění zaměstnanců. Na rozdíl od sjednaného individuálního pojištění, je možné v tomto případě získat zvýhodněné podmínky.