Obrázek pozadí

Pojistka

Vysvětlení pojmu:

Potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. Pojistka chrání pojištěného před následky vzniklých škod.