Pojistka

Pojistka

Potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy. Pojistka chrání pojištěného před následky vzniklých škod.