Pojistná částka

Pojistná částka

Částka určená v pojistné smlouvě jako horní hranice pojistného plnění pojistitele u pojištění majetku, jehož pojistnou hodnotu lze určit v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka se na návrh pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Jedná se o maximální možné plnění ze strany pojišťovny směrem k pojištěnému. Částka se používá jako základní parametr pro výpočet pojistného.