Pojistná hodnota

Pojistná hodnota

Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat; v majetkovém pojištění hodnota pojištěné věci, ze které se vychází při stanovení pojistné částky. Pojistnou hodnotou může být dle pojistných podmínek nová hodnota nebo časová hodnota, případně jiná přesně určená hodnota věci. Je velmi důležité hodnotu nepodceňovat, mohlo by tak dojít k vyplacení nižšího pojistného viz. podpojištění.