Pojistná sazba

Pojistná sazba

Cena za jednotku pojišťovací služby. Je kalkulovaná podle pojistně matematických a pojistně technických metod. Určuje se buď v absolutních hodnotách jako pojistné anebo v relativních hodnotách v procentech či promile, přičemž pojistné se vypočítává ze stanoveného základu (např. z hodnoty pojištěné věci, z pojistné částky apod.). Jedná se o vyjádření ceny pojistného rizika. Někdy se kromě procentuální vyjádření či vyjádření v promile, stanovuje i v absolutní hodnotě v korunách. A to především jedná-li se o krátkodobá pojištění.