Pojistné

Pojistné

Vysvětlení pojmu:

Úplata za sjednané pojištění, jejíž výše je stanovena v pojistné smlouvě. Pojistné platí pojištěný, a to nejčastěji opakovaně např. jednou měsíčně, vždy záleží na druhu pojištění. Pojistné jinak označujeme také jako cenu za poskytnutí pojistné ochrany. Na konečné výši pojistného se podílí řada faktorů.