Pojistné běžné

Pojistné běžné

Pojistné stanovené za pojistné období. Jedná se o konkrétní předem dohodnutou sumu mezi pojistitelem a pojištěným, kterou pojištěný platí v rámci smlouvy. Výše běžného pojistného vždy záleží na nastavení konkrétní pojišťovny a jejím produktu. Na částce se mohou podepsat různé faktory, jako jsou například bonusy nebo délka, na kterou se pojištění sjednává.