Obrázek pozadí

Pojistné jednorázové

Vysvětlení pojmu:

Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Nejčastěji se s tímto druhem placení pojistného setkáme u cestovního pojištění. Právě tam zaplatí pojištěný jednorázovou částku, která postačí po celou dobu trvání pojistné smlouvy.