Pojistné mimořádné

Pojistné mimořádné

Pojistné, které pojistitel umožňuje pojistníkovi platit nad rámec běžného pojistného. Díky mimořádnému pojistnému se celkově zvýší hodnota nejenom pojistné smlouvy a pojistného plnění v případě pojistné události, ale i daňový odpočet z pojištění.