Pojistné období

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. Pokud během tohoto období nastane pojistná událost, pojištěný má právo na pojistné plnění od pojišťovny.