Pojistné předepsané

Pojistné předepsané

Předepsaná částka běžného nebo jednorázového pojistného za určené období. Jedná se o konečnou částku, kterou musí pojištěný pojistiteli zaplatit po všech přirážkách nebo slevách. U pojišťovny pak tento termín představuje souhrn plateb, které jsou předepsané klientům za konkrétní období, jež je sjednáno v pojistné smlouvě.