Pojistné riziko

Pojistné riziko

Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. Právě před těmito riziky se chtějí pojištěnci krýt, a proto sjednávají s pojistitelem pojistnou smlouvu. V případě, že vznikne pojistná událost, pak dostanou odškodné, které závisí na konkrétních podmínkách sjednaných ve smlouvě.