Pojistník

Pojistník

Fyzická nebo právnická, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným. V praxi to znamená, že pojistníkem může být zcela jiná osoba, která pojišťovně platí za ochranu před pojistnými riziky. V případě pojistné události pak peníze od pojišťovny dostane osoba, která je uvedená ve smlouvě jako pojištěný.