Povinné pojištění

Povinné pojištění

Jedna ze základních forem pojištění, při které je obecně závazným právním předpisem stanovena určité osobě povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Nejrozšířenějším typem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). V případě, že osoba toto pojištění nesjedná, vystavuje se riziku pokuty.