Riziková skupina

Riziková skupina

Vysvětlení pojmu:

Rozčlenění pojištěných osob v úrazovém pojištění do skupin zpravidla dle činností, které provádějí. Každá pojišťovna má vlastní rozdělení a jednotlivé skupiny se tak liší. Proto se tyto skupiny nedají definovat přesně a nelze je zobecňovat.