Rozsah pojistného krytí

Rozsah pojistného krytí

Vysvětlení pojmu:

Seznam rizik sjednaných na pojistné smlouvě a výše pojistných částek, limity pojistného plnění, spoluúčast, výluky atd., které přímo ovlivňují případnou výši pojistného plnění a které si klient zvolil u těchto rizik.