Škodní událost

Škodní událost

Skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. Jakmile škodní událost vznikne, má pojistitel povinnost ihned tuto skutečnost nahlásit pojišťovně, dále musí učinit vše pro to, aby se škoda stále nezvětšovala, pořídit fotodokumentaci, která pomůže při jednání s pojišťovnou. Před příchodem likvidátora je pak nutné nashromáždit všechny doklady k věcem souvisejícím s pojištěnou věcí, což urychlí výplatu pojistného plnění.