Součást věci

Součást věci

Vysvětlení pojmu:

Je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž by se tím věc znehodnotila. Znehodnocení pak chápeme jako stav, kdy hlavní věc v porovnání se stavem před oddělením její součásti slouží původnímu účelu méně kvalitně nebo vůbec.