Taxace

Taxace

Označení činností pojišťovny souvisejících s kontrolou rizika. Jde o soubor pracovních postupů, kterými se uskutečňuje odborná kontrola uzavřené pojistné smlouvy a konečné rozhodnutí o jejím přijetí do pojištění. Taxace se využívá výhradně u takových smluv, které už byly uzavřeny. V rámci vyhodnocování daného rizika se hodnotí především to, zda vše odpovídá skutečnosti a nedošlo ke zkreslení informací. Pojišťovny se tak chrání proti případným problémům, které by v budoucnu mohly nastat.