Účastníci pojištění

Účastníci pojištění

K účastníkům pojištění patří pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění osob vzniklo právo nebo povinnost. Údaje o všech účastnících, ke kterým se vztahuje pojistka, jsou uvedeny v pojistné smlouvě.