Újma na zdraví

Újma na zdraví

Úraz nebo nemoc. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen. Mezi nejčastější případy, při kterých dochází k újmě na zdraví, jsou dopravní nehody, úrazy v zaměstnání nebo úrazy vniklé během sportu.