Vinkulace

Vinkulace

Nepojmenovaný, vícestranný závazkový právní vztah plnící zajišťovací funkci a spočívající v tom, že pojistné plnění nebo jiné plnění z pojištění nebude pojišťovnou vyplaceno účastníkovi pojištění dle uzavřené pojistné smlouvy, ale věřiteli účastníka pojištění. V souvislosti s novým občanským zákoníkem vinkulaci často nahrazuje Zástavní smlouva k pohledávce. V případě, že se něco s pojištěnou věcí stane, peníze z pojistky se převádějí na třetí stranu (věřitele). Může se jednat například o banku. Pokud si dlužník vezme hypoteční úvěr a došlo by k totální škodě na nemovitosti, pojišťovna vyplatí peníze bance. Dlužník pak dostane pouze to, co zbyde.