Výluka z pojištění

Výluka z pojištění

Stanovení podmínek (v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě), za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění; nejčastěji vymezená událost, pojistné nebezpečí nebo předmět, na které se určité pojištění nevztahuje. Výluky upřesňují rozsah pojistného krytí. Jednodušeji řečeno, ve smlouvě budou stanoveny věci nebo rizika, na které se nebude vztahovat pojistné plnění, pokud by vznikla škoda.