Vznik pojištění

Vznik pojištění

Soubor pracovních postupů spojených s uzavíráním pojistné smlouvy, s jejím tarifováním, taxací a sepsáním. Vznik pojištění je v užším slova smyslu i časový okamžik shodný se sjednaným dnem počátku pojištění. Obě strany se rovněž mohou dohodnout, že se pojištění bude vztahovat i na dobu před uzavřením pojistné smlouvy. Pojišťovna nemusí vyplácet peníze v momentě, kdy pojistník v době podání návrhu na uzavření smlouvy již věděl, že pojistná událost nastala.