Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele musí mít sjednané každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Toto pojištění chrání zaměstnavatele před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je povinné ze zákona a upravuje ho předpis Vyhl. 125/1993 Sb. Proto se také neuzavírá pojišťovací smlouva, ale pojištění je nahlášené u konkrétní pojišťovny prostřednictvím elektronického formuláře nebo poštou.