Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Co je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

 

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kryje nárok zaměstnanců na škody, které jim vznikly při plnění pracovních úkolů, a to i na pracovních cestách. Ze zákona jej musí mít sjednáno každý zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Upravuje ho vyhláška č. 125/1993 Sb. Proto se také neuzavírá pojistná smlouva, ale pojištění je nahlášeno u konkrétní pojišťovny prostřednictvím elektronického formuláře nebo v listinné podobě zaslané poštou.

 

Povinnost mít uzavřeno pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání se dotýká i zahraničních zaměstnavatelů, kterým vznikla povinnost platit za své zaměstnance v ČR sociální pojištění.

 

Pojištění se vztahuje na zaměstnance, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli pracovní poměr na základě:

 

  • pracovní smlouvy,
  • dohody o pracovní činnosti,
  • dohody o provedení práce.

 

Pojištění se nevztahuje na výkon funkcí členů dozorčích nebo správních rad, společníků a statutárních orgánů.