Živelná událost

Živelná událost

Událost způsobená požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí pojištěné věci, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou.