Rusko–ukrajinský konflikt

Vzhledem k neustále se měnící rusko-ukrajinské situaci není možné v tuto chvíli uplatnit plošný a jednotný přístup.

ČSOB Pojišťovna posuzuje individuálně každý jeden případ, respektuje sankční mechanismy a embargo politiku přijaté na nadnárodní politické úrovni, zároveň i na úrovni akcionáře společnosti.

Po vyhodnocení identifikovaných rizik bude ČSOB Pojišťovna vyhodnocovat, zda bude/nebude pokračovat v obchodním vztahu s klientem nebo potenciálním klientem.