Změna v programech investování

S účinností od 12. 4. 2022 dochází ke změně v programech investování.

Z důvodu změny podkladových aktiv v programech investování nebude možné od 7. 4 2022 do 18. 4. 2022 včetně zadávat požadavky na změnu alokačního poměru a převod prostředků mezi programy investování.

S účinností od 12. 4. 2022 dojde ke změně podkladových aktiv následujících programů investování:

Přehled fondů
  Chráněný Konzervativní Vyvážený Růstový Dynamický
Stávající podkladová aktiva
stávající podílový fond
ČSOB Konzervativní
ISIN: BE0174399908
ČSOB Konzervativní
ISIN: BE0174399908
ČSOB Vyvážený
ISIN: BE0174401928
ČSOB Růstový
ISIN: BE0174398892
ČSOB Dynamický
ISIN: BE0174397886
Nová podkladová aktiva
přebírající podílový fond
ČSOB Velmi opatrný
ISIN: BE6327055362
ČSOB Velmi opatrný
ISIN: BE6327055362
ČSOB Opatrný
ISIN: BE6327056378
ČSOB Odvážný
ISIN: BE6327054357
ČSOB Velmi odvážný
ISIN: BE6327053342

Ke změně podkladových aktiv uvedených programů investování přistupujeme proto, že jejich správce sloučil stávající podílové fondy (stávající podkladová aktiva) s přebírajícími podílovými fondy (nová podkladová aktiva).
Výše uvedené fondy byly pro sloučení vybrány, protože jejich investiční politika je velmi podobná. V důsledku sloučení stoupnou aktiva přebírajících fondů a vytvoří se tím navíc úspory z rozsahu, které budou investorům ku prospěchu.

Směnný poměr podílových listů slučovaných fondů je v rámci sloučení vypočítán tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na podílový list daného zanikajícího (stávajícího) fondu v den konání mimořádné valné hromady dne 12. dubna 2022 vydělí NAV odpovídající podílovému listu přebírajícího fondu ze dne 12. dubna 2022, vypočítanou dne 13. dubna 2022.

Stávající slučované podílové fondy a jejich přebírající podílové fondy mají stejný rizikový profil. Podrobnější informace o sloučení výše uvedených fondů naleznete zde.

 

Co se tedy mění?

 

V důsledku této změny dojde ke změně počtu jednotek a ceny jednotek výše uvedených programů investování, a to s účinností od 12. 4. 2022 (vytvořených na základě zaplacení jak běžného, tak i mimořádného pojistného), které budou evidovány na podílovém účtu Vašeho pojištění k tomuto datu. 

Pojistitel garantuje zachování hodnoty daného programu investování v den provedení změny.