Vznik škody z cestovního pojištění

Co udělat po vzniku škody z cestovního pojištění?

V zahraničí

 

Vážné i běžné zdravotní potíže v zahraničí

 

 1. Kontaktujte ČSOB Pojišťovna Asistenci na krizovém telefonním čísle +420 222 803 442.  

 2. Veškeré lékařské zprávy a související doklady pečlivě uschovejte a předejte ČSOB Pojišťovna Asistenci.     

 3. ČSOB Pojišťovna Asistence s vámi škodu kompletně vyřeší. 

 4. Pokud jste v zahraničí škodu neřešili s asistenční službou, po návratu do České republiky ji nahlaste ON-LINE nebo kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.

 5. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ČSOB Pojišťovna Asistenci na výše uvedeném telefonním čísle, nebo se obraťte na infolinku ČSOB Pojišťovny.

 


Odpovědnost za škodu, loupež nebo přepadení v zahraničí

 

 1. Při vzniku větší škody přivolejte policii a sepište protokol. Pozor, nikdy nepodepisujte text, který nejste schopni bezpečně přeložit. Při běžné škodě (např. rozbitá televize na hotelu) policii volat nemusíte. 

 2. Pořiďte si fotodokumentaci. Informujte poškozeného, že máte sjednáno pojištění odpovědnosti.    

 3. V případě loupeže sepište seznam odcizených věcí a doložte je nabývacími doklady.

 4. Po návratu do České republiky nahlaste škodu pohodlně ON-LINE nebo kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.

 


Storno zájezdu

 

 1. Pečlivě uschovejte dokumenty prokazující důvody storna zájezdu (písemné nahlášení storna, lékařskou zprávu s diagnózou, vyplněný formulář Oznámení storna zájezdu, doklad o provedené úhradě zájezdu apod.) 

 2. Nahlaste škodu pohodlně ON-LINE nebo kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.