Obrázek pozadí

Co udělat po vzniku škody z cestovního pojištění?

Co řešíte za situaci?

Vážné zdravotní potíže v zahraničí

 1. Kontaktujte ČSOB Pojišťovna Asistenci na krizovém telefonním čísle +420 222 803 442.
 2. Veškeré lékařské zprávy a související doklady pečlivě uschovejte a předejte ČSOB Pojišťovna Asistenci.
 3. ČSOB Pojišťovna Asistence s vámi škodu kompletně vyřeší. ČSOB Pojišťovnu už nemusíte kontaktovat.

Oznámit událost

Běžné zdravotní obtíže v zahraničí

 1. Veškeré lékařské zprávy a související doklady pečlivě uschovejte a předejte ČSOB Pojišťovna Asistenci.
 2. Po návratu do České republiky kontaktujte přímo ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.
 3. Pokud máte cestovní pojištění přes platební kartu, obraťte se v případě škodní události na kteroukoli pobočku ČSOB Pojišťovny. Škodní událost lze také nahlásit písemně: v tom případě vyplňte oznámení škodní události, které je součástí brožurky k cestovnímu pojištění a zašlete ho společně s doklady na adresu centrály pojišťovny: Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice nebo na e-mail pojistneudalosti@csobpoj.cz.

Odpovědnost za škodu, loupež nebo přepadení v zahraničí

 1. Při vzniku větší škody přivolejte policii a sepište protokol. Pozor, nikdy nepodepisujte text, který nejste schopni bezpečně přeložit. Při běžné škodě (např. rozbitá televize na hotelu) policii volat nemusíte.
 2. V případě loupeže sepište seznam odcizených věcí a doložte je nabývacími doklady
 3. Po návratu do České republiky kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.

Storno zájezdu

 1. Pečlivě uschovejte dokumenty prokazující důvody storna zájezdu (písemné nahlášení storna, lékařskou zprávu s diagnózou, vyplněný formulář Oznámení storna zájezdu, doklad o provedené úhradě zájezdu apod.)
 2. Kontaktujte ČSOB Pojišťovnu na infolince 466 100 777.