Obrázek pozadí

Co udělat po vzniku škody z pojištění majetku?

Linka pro přivolání řemeslníka, instalatéra, zámečníka nebo jiné pomoci

Co udělat jako první po vzniku škody?

 1. Pokud je to možné, co nejrychleji zabraňte vzniku další škody (např. zastavením přívodu vody).
 2. Vzniklou událost (např. unikající voda) a její příčinu (prasklé vodovodní potrubí) nafoťte.
 3. S opravou vyčkejte do příjezdu technika likvidací ČSOB Pojišťovny.

Oznámit událost

Pokud chcete využít pomoc např. při zabouchnutí dveří, kontaktujte přímo ČSOB Pojišťovna Asistenci na telefonním čísle +420 222 803 442.

Kdy musíte využít tísňového volání?

 • Podezření ze spáchání trestné činnosti – přivolejte Policii ČR (158)
 • V případě požáru – přivolejte Hasičský záchranný sbor (150)

Dokumenty nutné pro nahlášení škody

 • Identifikace a doložení vlastnictví věci (pořizovací doklady od poškozených věcí)
 • Doklady prokazující vznik pojistné události, rozsah poškození a způsob opravy (např. vyjádření odborných firem k příčině a rozsahu poškození)
 • Vyčíslení pojistného plnění (faktury za opravu, cenové nabídky na opravu apod.)
 • Číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění

Pro vyřízení vaší likvidace vás podle druhu pojistné události můžeme požádat o další doklady:

 • Protokoly Policie ČR v případě vandalismu a odcizení
 • Relace Hasičského záchranného sboru v případě požáru
 • Znalecké posudky, plné moci k zastupování klienta apod.

Pokud budeme potřebovat pro vyřízení likvidace další doklady, požádá vás o ně přímo likvidátor.