Obrázek pozadí

Co udělat po vzniku pojistné události z životního a úrazového pojištění?

Kdy máte pojistnou událost oznámit a co k tomu budete potřebovat?

Jak postupovat po vzniku pojistné události (úraz, nemoc)

  1. Pečlivě si uschovejte lékařské zprávy ze všech návštěv lékaře. Budete je potřebovat pro oznámení pojistné události.
  2. Prostudujte si svoji pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete za svůj úraz / nemoc uplatňovat. Pokud si nejste jistí, kontaktujte svého poradce nebo zavolejte na linku ČSOB Pojišťovny 466 100 777.
  3. Při uplatnění nároku na pojistné dále postupujte podle návodů pro jednotlivé typy pojistných událostí.

Oznámit událost

Na co si dávat pozor při nárokování pojistného?

Denní odškodné z úrazového pojištění oznamte neprodleně, nejlépe do jednoho měsíce po skončení léčby. Pojistné plnění poskytujeme za dobu léčení prokázanou lékařskými zprávami, nejvýše však za dobu stanovenou oceňovacími tabulkami platnými v době sjednání pojistné smlouvy.

Pracovní neschopnost oznamte do 7 dnů od uplynutí limitu sjednaného v pojistné smlouvě. Trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti se potvrzuje každý měsíc. Za doloženou dobu pracovní neschopnosti vyplatíme dílčí pojistné plnění odpovídající potvrzené době pracovní neschopnosti.

Hospitalizaci oznamte neprodleně po propuštění z nemocnice, pokud je to možné. Dlouhodobou hospitalizaci nám můžete oznámit i v jejím průběhu – proplatíme vám dílčí plnění odpovídající doložené době hospitalizace.

Náš tip

Pozor, neposílejte citlivé údaje e-mailem.
Veškerou dokumentaci, jako jsou lékařské zprávy,
posílejte vždy doporučeně poštou.