Obrázek pozadí

Oznámení pojistné události z životního a úrazového pojištění

Zjistěte, jak můžete pojistnou událost nahlásit a co k tomu budete potřebovat.

Klikněte na pojištění, které vás zajímá 

Poté si stáhněte a vyplňte formulář pro daný typ pojistné události. Spolu s potřebnou dokumentací ho naskenujte a zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a. s., 
Masarykovo nám. 1458, 530 02 Pardubice.

Veškeré podklady mimo plné moci jsou akceptovány v elektronické podobě. Pokud tedy požadovanou dokumentaci posíláte na e-mail, originály již není nutné zasílat poštou. 

Úraz

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úraz. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. K formuláři přiložte kopii veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření
 2. Pokud došlo k úrazu při výkonu povolání, doložte nám kopii záznamu o pracovním úrazu.
 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu
  ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pokud v důsledku úrazu uplatňujete současně nárok na pojistné plnění z pojištění hospitalizace, není nutné vyplňovat zvláštní formulář Oznámení pojistné události - Hospitalizace. Stačí, když k formuláři Oznámení pojistné události - Úraz přiložíte kopii propouštěcí zprávy. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Bolestné 

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po stanovení diagnózy zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Bolestné. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. K formuláři přiložte kopii lékařské zprávy jednoznačně potvrzující danou diagnózu
 2. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 3. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení hospitalizace zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámeni pojistné události - Hospitalizace. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. K formuláři přiložte kopii propouštěcí zprávy. Pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení, doložte také kopii překladové zprávy.
 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 • Pojistnou událost nám oznamte do 7 dnů od uplynutí limitu plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
 • Vyberte si jednu z následujících variant: 

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti 

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost. Formulář Lékařská zpráva nám doložte až po ukončení pracovní neschopnosti.

PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost spolu s formulářem Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. 

Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.

 1. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. V případě, že máte vystavenou tzv. neschopenku, doložte nám její kopii.
 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

V případech, kdy je pracovní neschopnost delší, než je pro danou diagnózu obvyklé (vzhledem ke standardu léčení dané diagnózy) a tato délka není v doručené zdravotní dokumentaci odůvodněna, stanovuje konečný počet dní pojistitel ve spolupráci se smluvním lékařem. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Trvalé následky úrazu

Oznámení trvalých následků úrazu je jednoduché...

Zanechal vám úraz trvalé následky? Najděte si formulář, který se týká vašeho úrazu, vyplňte ho a požádejte o vyplnění i odborného lékaře. Formulář následně zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice. Trvalé následky jsou běžně hodnoceny po úplném ustálení zdravotního stavu, nejpozději však ke 3 letům od úrazu.

Jizvy v obličeji

Vyplňte prosím následující formulář. Zároveň přiložte lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození (případně i aktuální fotografii jizvy).

Poškození zubů

Vyplňte vaše osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru stomatologie. 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento formulář vyplnit, přiložte prosím lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Omezení hybnosti jednoho kloubu

(kyčel, stehno, koleno, kotník, rameno, loket, zápěstí, prsty horní končetiny mimo palce)

Vyberte si formulář, který se týká vašeho poranění.  Vyplňte osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru ortopedie (případně traumatologie nebo rehabilitace). 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento formulář vyplnit, přiložte prosím lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Ostatní trvalé následky 

V případě, že máte jiné trvalé následky úrazu, vyplňte prosím následující formulář. Zároveň přiložte lékařské zprávy z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Nebude-li možné rozsah trvalých následků úrazu určit podle doložené zdravotnické dokumentace, bude vám na náklady pojistitele zajištěna zdravotní prohlídka u pojistitelem určeného posudkového lékaře.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Vážné choroby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po potvrzení diagnózy zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Vážná choroba. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého odborného lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. K formuláři přiložte kopie lékařských zpráv s datem určení diagnózy.
 3. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Invalidita. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého praktického lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. K formuláři přiložte kopii posudku o invaliditě a rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.
 3. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po vydání úmrtního listu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úmrtí. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte praktického lékaře, u kterého byla vedena zdravotnická dokumentace pojištěného. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. K formuláři přiložte kopii úmrtního listu.
 3. Pokud není na pojistné smlouvě obmyšlená osoba určena konkrétně jménem, příjmením a datem narození nebo vztahem manžel/manželka, přiložte rozhodnutí o dědictví.
 4. Pokud byly okolnosti úmrtí šetřeny policií, doložte rozhodnutí v dané věci.
 5. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Pokud pojistnou událost oznamuje jiná než obmyšlená osoba nebo je obmyšlených osob více, je nutné pro každou z těchto osob doložit samostatný formulář Identifikace / kontrola klienta.  

Dožití se sjednané doby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Přibližně měsíc před sjednaným koncem pojištění vás budeme kontaktovat a oznámíme vám vznik vašeho nároku na pojistné plnění.
 2. Pokud jste si v průběhu trvání smlouvy změnili kontaktní údaje a neinformovali o tom ČSOB Pojišťovnu, informaci o vzniku nároku pravděpodobně neobdržíte. V tom případě kontaktujte některé z našich obchodních míst a o svůj nárok se přihlaste.
 3. Zprostředkovatel nebo osobní bankéř ČSOB Pojišťovny si s vámi domluví schůzku a vyplní s vámi formulář „Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití konce pojistné doby". Zároveň provede zákonnou identifikaci pojištěného.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.

Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné událostí - Ztráta zaměstnání. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. 
 2. Doložte nám kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou. 
 3. Přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru
 4. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce a potvrzení přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). 
 5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu
  ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Pojištění nezaplacených pohledávek

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pojištění nezaplacených pohledávek. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. Doložte nám soudem vydaný platební rozkaz pro každou z pohledávek.
 3. Přiložte specifikaci každé pohledávky (zejména objednávku nebo smlouvu o dílo, fakturu, předžalobní výzvu).
 4. Dále připojte výpis z účetní evidence, ze kterého je zřejmé, že jsou pohledávky evidované ve vašem účetnictví.
 5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Prevence

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost nám oznamte po absolvování vybrané preventivní prohlídky zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámeni pojistné události - Prevence. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
 2. K formuláři přiložte kopii lékařského potvrzení o absolvování vybrané preventivní prohlídky. Upozornění: Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká každé 3 roky trvání pojištění. Vybranou preventivní prohlídku je nutné absolvovat vždy v tomto období.
 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.
 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ VĚDĚT...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Kde získáte informace o průběhu likvidace?

Naše vyjádření dostanete obvykle do 10 dnů od oznámení – prosíme, vyčkejte na něj. O průběhu likvidace se můžete informovat na infolince 466 100 777 nebo e-mailem na PU-zivot@csobpoj.cz.