Oznámení pojistné události, životní a úrazové pojištění

Oznámení pojistné události ze životního pojištění

Jak postupovat 

 

 

  1. Pečlivě si uschovejte lékařské zprávy ze všech návštěv lékaře. Budete je potřebovat pro oznámení pojistné události.

  2. Prostudujte si svoji pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete za svůj úraz / nemoc uplatňovat. Pokud si nejste jistí, kontaktujte svého poradce nebo zavolejte na linku ČSOB Pojišťovny 466 100 777.

  3. Při uplatnění nároku na pojistné plnění dále postupujte podle návodů pro jednotlivé typy pojistných událostí.

 

Asistenční služby zdarma

Víte, že  v případě úrazu nebo nemoci můžete v rámci produktů FORTE, LIFE, VARIO, ZFP Život + a ŽP LIŠKA  využít bezplatné asistenční služby? 

Více o asistenčních službách

Jak řešíme nahlášenou pojistnou událost?

 

  1. Zkontrolujeme, že v oznámení nechybí žádné dokumenty, a předáme všechny podklady likvidátorovi. Pokud některé dokumenty chybí, požádáme vás o ně prostřednictvím Klientské zóny nebo e-mailem.

  2. V některých případech si likvidátor může od ošetřujícího lékaře nebo lékařského zařízení vyžádat doplňující doklady. Vy nemusíte nic zařizovat, likvidátor vás o této skutečnosti pouze informuje.

  3. Jakmile má likvidátor k dispozici kompletní dokumentaci a není nutné další šetření, vyplatíme pojistné plnění během několika dní.

Kde získáte informace o průběhu likvidace?

 

Naše vyjádření dostanete obvykle do 10 dnů od oznámení – prosíme, vyčkejte na něj. Informace o stavu pojistné události jsou dostupné v Klientské zóně, případně je možné se dotázat na infolince 466 100 777.

Formulář ke stažení

 

V případě potřeby si můžete stáhnout a vyplnit formulář k identifikaci klienta.

 

Chcete se zeptat nebo přiložit dokumenty k již nahlášené události?

Využijte on-line formulář zde.