Oznámení pojistné události, životní a úrazové pojištění

Oznámení pojistné události ze životního pojištění

Mám životní pojištění

Mám produkt Náš život, FORTE, ZFP Život+ nebo ŽP Liška.
Pojistná smlouva začíná číslicemi 10, 11, 12, 13, 16 nebo 7.

Oznámit pojistnou událost

Mám pojištění k úvěru

Mám pojištění hypotečního nebo spotřebitelského úvěru.
Pojistná smlouva začíná číslicemi 19.

Oznámit pojistnou událost

Jak řešíme nahlášenou pojistnou událost?

  1. Po oznámení zkontrolujeme, že nechybí žádné dokumenty a předáme všechny podklady likvidátorovi. Pokud některé dokumenty chybí, požádáme vás o ně prostřednictvím Klientské zóny nebo e-mailem.

  2. V některých případech si likvidátor může od ošetřujícího lékaře nebo lékařského zařízení vyžádat doplňující doklady. Vy nemusíte nic zařizovat, likvidátor vás o této skutečnosti pouze informuje.

  3. Jakmile má likvidátor k dispozici kompletní dokumentaci a není nutné další šetření, pojistnou událost uzavřeme a obratem vyplatíme pojistné plnění.

Asistenční služby zdarma

Víte, že v případě úrazu nebo nemoci můžete využít bezplatné asistenční služby? 

Více o asistenčních službách