Obrázek pozadí

Oznámení pojistné události z životního a úrazového pojištění

Zjistěte, jak můžete pojistnou událost nahlásit a co k tomu budete potřebovat.

Klikněte na pojištění, které vás zajímá 

Poté si stáhněte a vyplňte formulář pro daný typ pojistné události. Spolu s potřebnou dokumentací ho zašlete na adresu ČSOB Pojišťovny.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Denní odškodné z úrazového pojištění

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte neprodleně, nejdéle do 1 měsíce od ukončení léčení.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. Pokud léčení trvalo méně než 30 dní, přiložte zprávy z prvního vyšetření a z kontrolních návštěv. Lékařskou zprávu (strana 3-4 oznámení) nemusí lékař vyplňovat.
 4. Pokud léčení trvalo 30 dní a déle, předejte formulář svému lékaři a požádejte ho o vyplnění lékařské zprávy. K formuláři přiložte zprávu z prvního ošetření. Náklady spojené s vyplněním lékařské zprávy pojišťovna neproplácí.
 5. K vyplněnému formuláři přiložte všechny další lékařské zprávy týkající se úrazu a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.
 6. Pokud současně uplatňujete také pojistné plnění pro případ hospitalizace, nemusíte vyplňovat zvláštní oznámení pojistné události – stačí přiložit propouštěcí zprávu z nemocnice.
 7. Pokud řešíte léčení dítěte, které není jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě, přiložte kopii rodného listu pojištěné osoby vydaného v ČR a (pokud existuje) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Výše uvedené doklady spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Bolestné 

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost můžete oznámit ihned po přesném stanovení diagnózy – nemusíte čekat na ukončení léčení úrazu.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. K vyplněnému formuláři přiložte lékařskou zprávu s jednoznačnou specifikací diagnóz, za které nárokujete pojistné plnění.
 4. Přiložte také všechny další lékařské zprávy týkající se úrazu a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte po skončení hospitalizace. Dlouhodobou hospitalizaci můžete oznámit už v jejím průběhu, poskytneme vám dílčí plnění za prokázanou dobu.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. K vyplněnému formuláři přiložte závěrečnou lékařskou propouštěcí zprávu o průběhu léčení, všechny další lékařské zprávy týkající se hospitalizace a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.
 4. Pokud řešíte léčení dítěte, které není jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě, přiložte kopii rodného listu pojištěné osoby vydaného v ČR a (pokud existuje) rozhodnutí soudu o osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte do 7 dnů od uplynutí limitu sjednaného v pojistné smlouvě.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. Formulář předejte svému lékaři a požádejte jej o vyplnění části „Lékařská zpráva". ČSOB Pojišťovna neproplácí náklady na vyplnění lékařské zprávy.
 4. Pokud je pojištěný zaměstnanec nebo OSVČ platící nemocenské pojištění, doložte kopii Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenka) nebo potvrzení o čerpání nemocenského vydané ČSSZ (tzv. Dávkový list).
 5. Pokud je pojištěný OSVČ neplatící nemocenské pojištění, doložte doklad o výši příjmů za poslední zdaňovací období (pokud je denní dávka vyšší než 500 Kč)
 6. K vyplněnému formuláři přiložte všechny další lékařské zprávy týkající se pracovní neschopnosti a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře.
 7. Trvání nebo ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti je nutné oznamovat průběžně každých 37 dnů prostřednictvím formuláře Potvrzení o trvání / ukončení pracovní neschopnosti.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Výše uvedené doklady spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Trvalé následky úrazu

Oznámení trvalých následků úrazu je jednoduché...

Zanechal vám úraz trvalé následky? Najděte si formulář, který se týká vašeho úrazu, vyplňte ho, požádejte o vyplnění i odborného lékaře a pošlete na výše uvedenou adresu. Doporučujeme vám vyplňovat formulář až po ustálení zdravotního stavu (doporučené lhůta je 2-3 roky od data úrazu), aby nedošlo k promlčení práva na plnění. 

Jizvy v obličeji

Nemusíte chodit k lékaři, stačí vyplnit následující formulář

Poškození zubů

Vyplňte vaše osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru stomatologie. 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento tiskopis vyplnit, dejte nám prosím zpětnou informaci. My vám na základě toho zajistíme vyšetření u našeho posudkového smluvního lékaře.

Omezení hybnosti jednoho kloubu

(kyčel, stehno, koleno, kotník, rameno, loket, zápěstí, prsty horní končetiny mimo palce)

Vyberte si formulář, který se týká vašeho poranění.  Vyplňte osobní údaje v hlavičce a objektivní nález nechte prosím zhodnotit lékařem z oboru ortopedie (případně traumatologie nebo rehabilitace). 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a tento tiskopis vyplnit, dejte nám prosím zpětnou informaci. My vám na základě toho zajistíme vyšetření u našeho posudkového smluvního lékaře.

Ostatní trvalé následky 

V případě, že máte jiné trvalé následky úrazu, vyplňte prosím tento formulář:

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Vážné choroby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Pojistnou událost oznamte neprodleně po potvrzení diagnózy.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. Formulář předejte po skončení léčení svému lékaři a požádejte jej o vyplnění části „Lékařská zpráva". ČSOB Pojišťovna neproplácí náklady na vyplnění lékařské zprávy.
 4. K vyplněnému formuláři přiložte lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby, operaci věnčitých tepen, nebo zařazení na čekací listinu.
 5. Kontaktujte pojišťovacího poradce nebo bankéře ČSOB a domluvte si s ním schůzku za účelem zákonné identifikace.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
532 18 Pardubice

Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Vznik invalidity oznamte neprodleně po jejím přiznání – stejně jako změnu stupně invalidity nebo přiznání nároku na nezbytnou péči.
 2. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 3. V případě, že uplatňujete nárok na plnění za smluvně vyjmenovaná tělesná poškození, zaškrtněte ve formuláři „3. stupeň invalidity".
 4. K vyplněnému formuláři přiložte všechny další lékařské zprávy týkající se invalidity a další dokumenty požadované ve třetí části formuláře, zejména:
  1. ověřenou kopii posudku o přiznání stupně invalidity vydaného ČSSZ
  2. ověřenou kopii rozhodnutí Úřadu práce, pokud pojištěnému přiznal nárok na nezbytnou péči
  3. ověřené kopie lékařských zpráv
 5. Formulář předejte svému lékaři a požádejte jej o vyplnění části „Lékařská zpráva". ČSOB Pojišťovna neproplácí náklady na vyplnění lékařské zprávy.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Výše uvedené doklady spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události

Prosím, vyplňte následující formuláře:

 1. Oznámení pojistné události včetně ověření/identifikace příjemce plnění obchodním zástupcem naší společnosti.
 2. Lékařská zpráva - úmrtí - vyplní praktický lékař, u kterého byla vedena zdravotní dokumentace zesnulého.
K výše uvedeným formulářům, prosím, přiložte:
 • ověřenou kopii úmrtního listu, ověření dle originálu (provede pracovník pojišťovny)
 • konečné usnesení policie (v případě, že případ šetřila)

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Dožití se sjednané doby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Přibližně měsíc před sjednaným koncem pojištění vás budeme kontaktovat a oznámíme vám vznik vašeho nároku na pojistné plnění.
 2. Pokud jste si v průběhu trvání smlouvy změnili kontaktní údaje a neinformovali o tom ČSOB Pojišťovnu, informaci o vzniku nároku pravděpodobně neobdržíte. V tom případě kontaktujte některé z našich obchodních míst a o svůj nárok se přihlaste.
 3. Zprostředkovatel nebo osobní bankéř ČSOB Pojišťovny si s vámi domluví schůzku a vyplní s vámi formulář „Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití konce pojistné doby". Zároveň provede zákonnou identifikaci pojištěného.

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 1. Vyplňte první dvě části formuláře Oznámení pojistné události – osobní údaje a popis události. Prosíme, vyplňte skutečně veškeré položky, jinak může dojít k prodloužení doby likvidace.
 2. K vyplněnému formuláři přiložte všechny další dokumenty požadované ve třetí části formuláře, zejména:
  1. doklad o skončení pracovního poměru
  2. doklad o evidenci na Úřadu práce

Upozornění: V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákna č. 253/2008 Sb.

Originál nebo ověřenou kopii dokumentace spolu s podepsaným Oznámením pošlete na naši adresu:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Oddělení pojistných událostí životního pojištění
Masarykovo nám. 1458
530 02 Pardubice

Kde získáte informace o průběhu likvidace?

Naše vyjádření dostanete obvykle do 10 dnů od oznámení – prosíme, vyčkejte na něj. O průběhu likvidace se můžete informovat na infolince 466 100 777 nebo na e-mailu info@csobpoj.cz.