Pojištění účtů a úvěrů

Oznámení pojistné události z pojištění k úvěru

Vyřešte vše jednoduše on-line

Oznamte svou pojistnou událost kdykoli z pohodlí domova.

Oznámení

Pojistnou událost oznámíte jednoduše díky on-line formuláři.

Sledování průběhu

Prostřednictvím odkazu, který vám po oznámení pojistné události pošleme na e-mail, můžete sledovat průběh řešení.

Výplata

Pojistnou událost uzavřeme neprodleně po doložení všech potřebných dokumentů a pojistné plnění vyplatíme obratem na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.

Jak dlouho trvá řešení pojistné události?

5 dnů

Naše vyjádření k pojistné události obdržíte standardně do 5 dnů od doložení potřebných dokumentů.

V případě nutnosti dalšího šetření nebo doložení doplňujících dokumentů vás informujeme prostřednictvím Klientské zóny nebo e-mailem.

Často se ptáte

  1. Pečlivě si uschovejte lékařské zprávy ze všech návštěv lékaře. Budete je potřebovat pro oznámení pojistné události.

  2. Prostudujte si svoji pojistnou smlouvu a zjistěte, jaké nároky můžete za svůj úraz / nemoc uplatňovat. Pokud si nejste jistí, kontaktujte svého poradce nebo zavolejte na linku ČSOB Pojišťovny 466 100 777.

  3. Při uplatnění nároku na pojistné plnění dále postupujte podle návodů pro jednotlivé typy pojistných událostí.
  1. Po oznámení zkontrolujeme, že nechybí žádné dokumenty, a předáme všechny podklady likvidátorovi. Pokud některé dokumenty chybí, požádáme vás o ně prostřednictvím Klientské zóny nebo e-mailem.

  2. V některých případech si likvidátor může od ošetřujícího lékaře nebo lékařského zařízení vyžádat doplňující doklady. Vy nemusíte nic zařizovat, likvidátor vás o této skutečnosti pouze písemně informuje.

  3. Jakmile má likvidátor k dispozici kompletní dokumentaci a není nutné další šetření, pojistnou událost uzavřeme a obratem vyplatíme pojistné plnění.

Informace o stavu pojistné události jsou dostupné v Klientské zóně. Aktuální stav řešení konkrétní pojistné události zjistíte prostřednictvím odkazu, který vám byl zaslán po oznámení pojistné události na e-mail. Případně je možné se dotázat na infolince 466 100 777.

Požadované dokumenty můžete vložit prostřednictvím odkazu, který vám byl zaslán po oznámení pojistné události na e-mail. Tímto způsobem se dokládané dokumenty dostanou k likvidátorovi nejrychleji. Pokud tento odkaz nemáte k dispozici, můžete využít náš on-line formulář.

Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Do sdělení výsledku likvidace proto nastavené splátky nepřerušujte. Po ukončení šetření je pojistné plnění vypláceno na účet banky, která ho následně použije k úhradě závazků z úvěrového účtu.