Pojištění úvěru - oznámení ztráty zaměstnání

Oznámení pojistné události - Ztráta zaměstnání

Kdy ztrátu zaměstnání nahlásit?

 

Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí evidence na úřadu práce k tomuto datu stále trvat. V případě, že v pojistné smlouvě karenční lhůtu sjednánu nemáte, oznamte pojistnou událost po splátce, která následuje jako první po vašem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.

* karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená lhůta, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

Co budete potřebovat k oznámení pojistné události?

 

  • pracovní smlouvu
  • doklad o skončení pracovního či služebního poměru
  • doklad o evidenci na úřadu práce
  • potvrzení přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti
  • číslo pojistné smlouvy

 

Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete on-line formulář vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v průběhu oznámení.

Co je důležité vědět

 

Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Do sdělení výsledku likvidace proto nastavené splátky nepřerušujte. Po ukončení šetření je pojistné plnění vypláceno na účet banky, která ho následně použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.


S karenční lhůtou 

 

Bez karenční lhůty


Máte vše po ruce a jste připraveni?

Oznámení potrvá jen několik minut.

Doložení trvající nezaměstnanosti

 

Aby mohlo docházet pravidelně k posuzování nároku na pojistné plnění, je nutné každý měsíc po datu splátky doložit trvající nezaměstnanost.

 

Co si připravit k ruce

 

  • doklad o evidenci na úřadu práce nebo potvrzení o přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti

    Z doloženého podkladu musí být patrné, že evidence na úřadu práce, resp. přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti nadále trvalo i k datu splatnosti v daném měsíci.