Pojištění úvěru - oznámení úmrtí

Pojištění úvěrů
Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po vydání úmrtního listu on-line prostřednictvím webového oznámení.  

  2.  K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva, o jehož vyplnění požádejte praktického lékaře, u kterého byla vedena zdravotnická dokumentace pojištěného.

  3. K formuláři přiložte kopii úmrtního listu.

  4. Pokud byly okolnosti úmrtí šetřeny policií, doložte rozhodnutí v dané věci.

  5. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru

  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
  7. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak je vypláceno pojistné plnění