Pojištění úvěru - oznámení úmrtí

Oznámení pojistné události - Úmrtí

Kdy úmrtí nahlásit?

 

Pojistnou událost nám oznamte po vydání úmrtního listu.

Co budete potřebovat k oznámení pojistné události?

  • formulář Lékařská zpráva vyplněný praktickým lékařem, u kterého byla vedena zdravotnická dokumentace pojištěného
  • úmrtní list
  • rozhodnutí policie, pokud byly okolnosti úmrtí šetřeny
  • číslo pojistné smlouvy

Formulář Lékařská zpráva
Úmrtí

Stáhnout

Co je důležité vědět

 

Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Do sdělení výsledku likvidace proto nastavené splátky nepřerušujte. Po ukončení šetření je pojistné plnění vypláceno na účet banky, která ho následně použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.


Máte vše po ruce a jste připraveni?

Oznámení potrvá jen několik minut.