Oznámení úmrtí - úvěry

Oznámení pojistné události - Úmrtí

1/4Pojistná smlouva
  • Pojistná smlouva
  • Základní údaje
  • Údaje o úmrtí
  • Dokumenty

Pojistná smlouva

Údaje o pojistné smlouvě

Zadejte číslo smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "Přidat další" můžete uvést i více smluv.

Číslo pojistné smlouvy obsahuje 10 číslic a začíná číslicemi 19.

1/4

Základní údaje

Základní údaje o oznamovateli

Vyberte jednu z možností v našeptávači. Vybranou možnost, prosím, neupravujte. V případě trvalého bydliště v zahraničí uveďte korespondenční adresu v ČR.
Vyberte jednu z možností v našeptávači. Vybranou možnost, prosím, neupravujte.

Kontaktní údaje

Základní údaje o pojištěném

Vyplňte prosím údaje zesnulé osoby.

Vyberte jednu z možností v našeptávači. Vybranou možnost, prosím, neupravujte. V případě trvalého bydliště v zahraničí uveďte korespondenční adresu v ČR.

2/4

Údaje o úmrtí

Údaje o úmrtí

Vyberte jednu z možností v našeptávači. Vybranou možnost, prosím, neupravujte.

3/4

Dokumenty

Přiložení dalších dokumentů

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.


Souhlasy a prohlášení

Před odesláním oznámení se, prosím, seznamte s níže uvedenými dokumenty.

V souvislosti s oznámením úmrtí pojištěného potvrzuji, že jsem se s dokumenty seznámil/a.

4/4