Pojištění úvěru - oznámení invalidity

Pojištění úvěrů
Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

 1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity 3. stupně zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Invalidita. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého praktického lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

 2. K formuláři přiložte kopii posudku o invaliditě.

 3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat:


   

  — elektronicky na PU-zivot@csobpoj.cz


   

  — nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.

 4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Jak je vypláceno pojistné plnění

 

Co je ještě důležité vědět

 

 • Pojištění pro případ invalidity se vztahuje pouze na invaliditu 3. stupně.
 • Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události.
 • Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.
 • Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.