Pojištění úvěru - oznámení invalidity

Pojištění úvěrů
Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity 3. stupně zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Invalidita. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého praktického lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

  2. K formuláři přiložte kopii posudku o invaliditě.

  3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat elektronicky na PU-zivot@csobpoj.cz

  4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Jak je vypláceno pojistné plnění

 

Co je ještě důležité vědět

 

  • Pojištění pro případ invalidity se vztahuje pouze na invaliditu 3. stupně.
  • Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události.
  • Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.
  • Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.