Pojištění úvěru - oznámení invalidity

Pojištění úvěrů
Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity 3. stupně on-line prostřednictvím webového oznámení. 

  2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva, o jehož vyplnění požádejte svého praktického lékaře. 

  3. K oznámení zároveň přiložte kopii posudku o invaliditě.

  4. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.

  5. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
  6. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak je vypláceno pojistné plnění